skip to Main Content
Samira Bouchibti

Project- en kennisontwikkeling, uitvoering en implementatie:

Als senior (strategisch) beleidsadviseur sociale en maatschappelijke vraagstukken kan ik de vertaalslag maken van beleid naar projecten, plannen en activiteiten voor het onderwijs, de (lokale) overheid, bedrijven en maatschappelijke instellingen op het gebied van:

  • Onderwijs
  • Arbeidsmarkt
  • Veiligheidsvraagstukken
  • Preventie polarisatie & radicalisering
  • Burgerschap
  • Jeugd (zorg)
  • Integratie, Participatie en Islamvraagstukken
  • Diversiteit & Inclusie (omgaan met verschil en diversiteit in de samenleving en in organisaties

Verder ben ik inzetbaar als dagvoorzitter, moderator, spreker en geef ik lezingen. Door de jaren heen ben ik veelgevraagd door ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke- en culturele instellingen.

Ik sta erom bekend dat ik professioneel en met humor en originaliteit debatten leid en mijn creatieve en positieve invalshoeken maken bijeenkomsten en conferenties sprankelende gebeurtenissen.

Back To Top